fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

فروشگاه آنلاین محصولات کشاورزی دامی و صنایع دستی زنان روستایی

شرح

Mvazin4@gmail.com

   ایران
   قزوین
   قزوین

ایجاد بازار هدف و استاندارد و برند سازی محصولات و تجمیع آنان در قالب تعاونی

فایل
فایل
انصراف
همکاران