ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

چراغهای راهنمایی هوشمند

شرح
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

تنظیم صحیح زمان چراغ های راهنمایی و رانندگی

تنظیم صحیح زمان چراغ های راهنمایی و رانندگی به کمک هوش مصنوعی

فایل
فایل
انصراف
همکاران