fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شارسیک

شرح

https://sharsik.com

m_hekmate@yahoo.com

   ایران
   خوزستان
   اندیمشک

توسعه مهارت های فردی

شارسیک یک استارت آپ در زمینه مدیریت برنامه ریزی ، آنالیز الگوهای تصمیم گیری و زمانبندی است .

فایل
فایل
انصراف
همکاران