fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اگریتن

شرح

http://agriten.ir

info@agriten.ir

   ایران
   تهران
   تهران

اکوسیستم کشاورزی ایران

احیای کشاورزی ایران ، اگریتن رابطی برای پیوند حلقه های صنعت کشاورزی برای گسترش ، بهبود و ارتقاء محصولات و تولیدات کشاورزی ایران است
اطلاعات مربوط به این استارتاپ در وب سایت " اگریتن : agriten.ir " آماده بهره برداری فعالان حوزه کشاورزی ایران است.
سپاس از همراهی شما

فایل
فایل
انصراف
همکاران