fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

آموزه بازار

شرح

ssoltani1404@gmail.com

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

ایجاد شغل دوم بر اساس آموزشها و تجربیات افردا در قالب محصولات و دوره های آموزشی با متد کسب و کار اینترنتی آموزش محور

در این استارت آپ سعی در ایجاد یک وب سایت و حتی اپ مرجع برای ایجاد محصولات آموزشی و فروش آنها
در واقع ایجاد یک سیستم واسطه ارتباطی بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده و هدایت مطالب آموزشی آموزش دهنده به سمت ایجاد محصولات و دوره آموشی بر اساس متد کسب و کار اینترنتی آموزش محور

فایل
فایل
انصراف
همکاران