ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هشدارآنلاین

شرح

hossein.karimian2010@gmail.com

   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

ایجاد امنیت شهری هوشمند

ایجاد زیرساخت بستری برای ارگان هایی مانند پلیس، آتش نشانی ها، اورژانس ها و ... برای رصد کردن اتفاقات به صورت متمرکز

فایل
فایل
انصراف
همکاران