ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دانا، دستیار هوشمند فارسی

شرح

http://brightway.ir

brightwaytechs@gmail.com

   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

ساخت اولین دستیار هوشمند فارسی با قابلیت ارائه فریمورک جهت استفاده سایر نرم افزار های third party

فایل
فایل
انصراف
همکاران