fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

راهکار هوشمند مهام

شرح

http://mis-co.ir

vahid7m@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

توسعه پلتفرم IOT

استارتاپ مهام با هدف پیاده سازی یک پلتفرم IOT و تولید محصولات متنوع مبتنی بر این پلتفرم ایجاد شد. از 3 سال پیش گروه گرد هم آمد و شخصیت مهام از ابتدای سال 97 شکل گرفت. تا کنون 3 محصول در حوزه های حمل و نقل، گلخانه و دامداری طراحی شده و MVP برای این سه محصول تولید شده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران