fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کلینیک24

شرح

http://clinic24h.com

CLINIC24H@GMAIL.COM

   ایران
   اصفهان
   اصفهان

توسعه فرهنگ استفاده از نرم افزار در مراکز پزشکی و حذف پرونده کاغذی

کلینیک24 راهکار نوین فناوری در پزشکی با امکانات و توانمندی های خود مراکز پزشکی را بصورت 24 ساعته باز نگه میدارد تا ارتباط بیماران با پزشکان بصورت مداوم و 24 ساعته باشد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران