ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

Smart Parking

شرح

https://profile.ir/moslemsharifi

sharifi.moslem72@gmail.com

   ایران
   همدان
   نهاوند

رفع مشکل حمل و نقل و آسان سازی ترافیک

شاید ما روزانه وقت زیادی رو صرف پیدا کردن یه پارکینگ کنیم و در دسترس ترین و بهترین جای پارک ، درنتیجه ما بر این شدین که بیایم و پارکینکها رو هوشمند کنیم
تا هم در مصرف بنزین به شهروندان و هم در کم کردن آلودگی هوا و در آخر بهترین استفاده را از زمانمون ببریم

فایل
فایل
انصراف
همکاران