ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نرم افزار مدیریت ابری مجتمع های مسکونی و تجاری

شرح

http://www.pelak21.com

info@pelak21.com

   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

مدیریت و مکانیزه نمودن کلیه امور مربوط به مجتمع ها و امکان رسیدگی به امور مالی و حسابداری مجتمع

فایل
فایل
انصراف
همکاران