fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت و مهندسی معکوس ادوات اتاق عمل و جراحی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

بسیاری از ادوات اتاق عمل به خصوص وسیله های جراحی چشم و بینی در کشور تولید نمیشود و وارد کننده های عزیز به قیمت گزاف آن را وارد این مرز و بوم میکنند.
من پس از مطالعات زیاد موفق به شناسایی چند مورد از ابزار هایی شناسایی کنم و در صورت مهیا شدن بستر مناسب آنها را تولید کنم.
همچنین بازار فروش آن را پیدا کرده ام و در مقوله ی بازاریابی و فروش میتوانم تضنین کنم.
به ثمر رسیدن این طرح میتواند انحصار تولید چند محصول را از کشور بیگانه گرفته و بستر کار را برای جوانان این مرز بوم فراهم نماید

فایل
فایل
انصراف
همکاران