fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تبلیغات

شرح

start910up@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

تبلیغات

اینجانب منتور ، موسس و سهام دار یکی از استارتاپ های موفق کنونی کشور هستم که موفق شد یک شرکت نوپا را با 120 میلیون تومان سرمایه به یک شرکت 3 میلیاردی در عرض 5 ماه تبدیل کند و هم اکنون برای راه اندازی 3 استارتاپ دیگر نیاز به سرمایه دارم.
سرمایه گذاری در 3 استارتاپ بزرگ و آزمایش شده بدون ریسک با ارائه ی تضمین
پروژه های مذکور هم اکنون در حال فعالیت هستند و توسط مدیر عامل و منتور یکی از استارتاپ های بزرگ ملی مدیریت میشوند و هم اکنون نیز سود آوری دارند.
کلیه سرمایه های مورد نیاز به صورت اقساط و در طی اجرای پروژه ها دریافت میشود و در هر قسط ، ضمن ارائه گزارش از پیشرفت پروژه ها تضامین معادل به سرمایه گذار ارائه خواهد شد.
پروژه شماره 1 : سرمایه مورد نیاز 650 میلیون تومان بازگشت سرمایه یکساله 2.5 میلیارد تومان
پروژه شماره 2 : سرمایه مورد نیاز 550 میلیون تومان بازگشت سرمایه یکساله 1.2 میلیارد تومان
پروژه شماره 3 : سرمایه مورد نیاز 400 میلیون تومان بازگشت سرمایه یکساله 700 میلیون تومان
اینها تنها درآمد سال اول میباشند .در پایان اقساط سرمایه گذاری ، مقداری از سهام شرکت مربوطه به سرمایه گذار انتقال داده میشود و سرمایه گذار سالیانه از شرکت مربوطه حداقل به همین مقدار مجددا سالیانه سود کسب میکند و دیگر نیازی به سرمایه گذاری برای سالهای بعدی نیست.
برای اطلاع از جزئیات تماس بگیرید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران