ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هلپ ورک

شرح

http://helpwork.ir

mahmoodjavadzade@gmail.com

   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

توسعه حداکثری کسب و کار ها-تحقیقات گسترده کسب و کار در ایران

معرفی هلپ ورک


هبپ ورک یک گروه دوستانه است که در زمینه کمک رسانی به کسب و کار ها فعالیت می کنند.
این گروه با جذب افرادی که تحقیقات و مطالعات در مورد کسب و کار و کار آفرینی دارند و ارتباط بین آنها از موازی کاری تحقیقاتی می پرهیزد و قصد دارد اوضاع کسب و کار را در مرحله ی اول در سطح کشور بهبود بخشد. هلپ ورک با برگزاری جلسات دوستانه به آموزش و پرورش در حوزه ی کسب و کار اقدام می کند.همچنین هزینه های آن با استفاده از کمک های اجتماعی تامین می گردد.
هلپ ورک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. و بدون هیچ قصد قانون شکنی تنها در راستای کمک به شرکت ها و کسب کار ها و توسعه ی اقتصادی اقدام می کنند. و از هرگونه فعالیت سیاسی دوری می گزیند. و بدون در نظر گرفتن موضوعات حاشیه ای دانش خود را در اختیار عموم قرار می دهد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران