fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دورنمیریزیم

شرح

http://DoorNemirizim.ir

info@doornemirizim.ir

   ایران
   تهران
   تهران

فرهنگ سازی تفکیک زباله در مبدا

سامانه دورنمیریزیم به مردم این امکان را می دهد تا پسماند خود را تفکیک و در سامانه اعلام تحویل نمایند بعد از این ثبت درخواست راننده های دورنمیریزیم به محل مشتری مراجعه کرده و پسماند وی را وزن کرده و تحویل میگیرد و درداخل نرم افزار به مشتریان سکه مجازی داده شده که می توانند این سکه ها را خرج کنند کالا بگیند یا خدمات یا اهداء کنند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران