ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

استارتاپ پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی

شرح

http://startupkaheshasib.net

startupkaheshasib@outlook.com

   ایران
   تهران
   شمیرانات

پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی

با توجه به اینکه پیشگیری بر درمان مقدم است، استارتاپ کاهش آسیب با ایجاد “مدرسه زندگی” زمینه رشد و تعالی افراد جامعه را فراهم نموده است و با کمک به ارتقاء سطح فکری و مقابله موثر و کارآمد با مسائل و مشکلات زندگی و مجهز نمودن افراد به مهارت های زندگی و اجتماعی در صدد کاهش آسیب های اجتماعی برآمده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران