ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

آفتیک

شرح

http://offtick.com/

abbasbagherian@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

شبکه اجتماعی فروش

شبکه اجتماعی فروش، با اطمینان خرید کنید!
شبکه اجتماعی آفتیک، اولین شبکه اجتماعی Real-Time فروش است که امکانات متنوعی را عرضه می نمایند و صاحب اختراع می باشد. شبکه اجتماعی آفتیک، از کلیه علاقمند کسب و کار و استارتاپ دعوت می کند که بعنوان هم تیمی به آفتیک ملحق شوند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران