ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

گوشی تلفن تحت شبکه- IP Phone

شرح

http://www.ava.ir

info@ava.ir

   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

تولید گوشی تلفن بومی مبتنی بر شبکه بدون استفاده از مدار تجمع وابسته به شرکتهای خاص

فایل
فایل
انصراف
همکاران