fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

حساب فا

شرح

http://www.hesabfa.com

info@hesabfa.com

   ایران
   فارس
   شیراز

ارائه خدمات مدیریت مالی و حسابداری آنلاین و ابری ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط

سرویس حساب فا حاصل 14 سال فعالیت گروه نرم افزاری شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر در خصوص ارائه خدمات نرم افزاری می باشد. تیم حساب فا، با تکیه بر تجارب خود در زمینه پروژه های نرم افزاری متعدد اقدام به طراحی و راه اندازی سرویس حسابداری ابری و آنلاین حساب فا، ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین و غیر آنلاین نمود. حساب فا در طول مدت کوتاه فعالیت خود توانسته اعتماد جمع زیادی از کسب و کارها را در سراسر ایران جلب نموده و به شکل فزاینده ای در مسیر توسعه و گسترش خدمات خود با تکیه بر تکنولوژی رایانش ابری قرار دارد. ما به دنبال معرفی هر چه بیشتر به کسب و کارهای نوین در ایرانیم و در این زمینه نیازمند حمایت های مالی و تبلیغاتی می باشیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران