ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

باشگاه مشتریان وین کوین

شرح

http://wincoin.ir/

info@wincoin.ir

   ایران
   تهران
   تهران

تحلیل رفتار مشتری و وفادار سازی مشتریان

راه اندازی باشگاه مشتریان وفادار
تحلیل رفتار مشتری (داده کاوی)
ارائه راهکار های تشویق مشتری به مراجعه مجدد
حفظ ارتباط هوشمند با مشتری

Customer Loyalty Programs
Customer Trend Analysis
Customer Retention Solutions
Customer Relationship

فایل
فایل
انصراف
همکاران