ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اپلیکیشن جامع سلامت

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کمک به درمان بیماران و تشخیص بهتر پزشکان

این اپلیکیشن برای دو گروه هدف بیماران و درمانگران(پزشکان، پیراپزشکان و ...) طراحی خواهد شد و امکانات مختلفی خواهد داشت. یکی از اصلیترین امکانات را با یک مثال بیان می کنم.
فردی نسخه بیمار اپلیکیشن را نصب می کند. یک پروفایل برای خود ایجاد می کند. در این پروفایل تمام سوابق بیماری ها، آزمایشات و عکس ها را بارگذاری کرده و قرص هایی را که در گذشته مصرف کرده یا در حال مصرف است یادداشت می کند.
زانوی ایشان چند روزیست که درد دارد. به اپلیکیشن مراجعه کرده و در قسمت اطلاعات پزشکی مشکل خود را مطرح می نماید. اپ به بیمار می گوید باید به متخصص ارتوپد مراجعه کند و ایشان با کمک اپ (با استفاده از قابلیت هایی که گنجانده شده است) از یکی از پزشکان نوبت می گیرد. هنگامی که نوبت می گیرد در اپلیکیشن نسخه پزشک یکی از نوبت های خالی پر شده و برای وی رزرو می گردد. هنگامی که به پزشک مراجعه می کند، پروفایل بیمار در صفحه پزشک به نمایش درمی آید و پزشک پس از معاینه برای وی رادیوگرافی از زانو تجویز می کند. بیمار با توجه به امکانات اپ نوبت رادیوگرافی گرفته و در نوبت تعیین شده به تصویربرداری مراجعه می کند. پس از انجام رادیوگرافی، کارشناس به جای سی.دی جواب و عکس را به پروفایل ایشان می فرستد. بیمار برای نشان دادن تصویر زانو به پزشک مراجعه می کند. پروفایل وی در صفحه پزشک به نمایش درآمده و عکس و توضیحات کارشناس در آنجا ذخیره شده است. پزشک با دید کامل نسبت به شرایط حال و گذشته بیمار دقیقترین تشخیص را در پروفایل وی ثبت کرده و اگر دارویی لازم باشد برایش می نویسد. با توجه به امکاناتی که در اپ پیش بینی شده، زمان مصرف دارو به بیمار هشدار داده شده و پس از اتمام آن، دارو به تاریخچه مصرف دارویی بیمار وارد می شود. بدین ترتیب اگر 10 سال بعد هم بیمار بخواهد به پزشک مراجعه کند تمام تصاویر، داروهایی که مصرف کرده، تشخیص پزشکان در آن زمان و دیگر نکات ریز و درشت در پروفایل ایشان وجود داشته و هر پزشک دیگری در هر زمانی راحت تر و مؤثرتر می تواند به درمان بیمار بپردازد.
توضیحات بسیار کامل تری هم بود که ان شاالله به صورت حضوری گفته خواهد شد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران