ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تارگت | Targett

شرح

http://targett.ir

info@targett.ir

   ایران
   تهران
   تهران

بهبود عملکرد کسب و کارهای سنتی با بهره‌گیری از تکنولوژی

استارتاپ "تارگت" به منظور بهبود عملکرد فعلی کسب و کارهای سنتی، با بهره‌گیری از تکنولوژی یادگیری ماشین ایجاد شده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران