ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

گیلیمو

شرح
   ایران
   اردبیل
   نمین

برندسازی در حوزه صنایع دستی

گیلیمو در راستای تقویت فروش صنایع دستی با هدف برندسازی در این حوزه و با ایده های تازه و به دور از محصولات روتین و تکراری در حال راه اندازی است. در گیلیمو به جای آنکه مواد اولیه و هزینه ی زیادی را صرف یک محصول کنیم، همان مقدار مواد و هزینه را صرف چند محصول مختلف کرده و از این طریق درآمد و سود را چندبرابر میکنیم. مثال: به جای تولید گلیم های بزرگ، گلیم های کوچک همچون زیرلیوانی و ... در برنامه تولیدات گیلیمو هست.

فایل
فایل
انصراف
همکاران