ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

الگوی کشت

شرح

asadi132@gmail.com

   ایران
   تهران
   ری

تولید سامانه هوشمند

به تیم متخصص در حوزه نرم افزار و کشاورزی برای تولید یک سامانه هوشمند الگوی کشت نیازمند هستیم لطفا فقط شرکت ها پیشنهاد تولید بدهند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران