مشاوره کارآفرینی و دانش بنیان

توضیح
مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا در راستای چشم انداز خود برنامه جامعی برای مشاوره در حوزه شرکت های دانش بنیان طراحی و اجرا نموده است. در تحقق قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری
کسب‌وکارهای نوپای فاوا به عنوان بخش دولتی، جهت راهنمایی و انتقال تجربیات خود به افراد متقاضی، خدمات مشاوره و راه اندازی شرکت های دانش بنیان را ارائه می دهد.
توضیحات مالی
مشاوره بصورت رایگان انجام می شود.
مدارک لازم برای ارائه خدمات