رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر - زمینه تخصصی: مدیریت پروژه مدیریت فناوری اطلاعات

مشاوره کسب‌وکار توسط نادر آقازاده

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر - زمینه تخصصی: مدیریت پروژه مدیریت فناوری اطلاعات
توضیح
زمینه‌های ارائه مشاوره: مدیریت پروژه‌های نرم افزاری، طراحی نقشه کسب‌و‌کار (BP)، مدیریت کسب‌و‌کارهای الکترونیکی
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات