توضیح
حوزه‌های مشاوره کسب‌وکار:
- اصلاح مدل کسب‌وکار/ برنامه کسب‌وکار
- اصلاح فرآیندهای کسب‌وکار
- مشاوره در مورد مدیریت تیم/ مدیریت محصول
- مشاوره در مورد ترسیم بوم کسب و کار
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
ندارد