مشاوره راه اندازی کسب و کارهای آنلاین - فین تک

مشاوره راه اندازی کسب و کارهای آنلاین - فین تک
توضیح
ارائه ی مشاوره در زمینه راه اندازی کسب و کارهای آنلاین فین تک و پیکربندی سیستم های پایگاه داده مالی و امنیت سرور.
ارائه ی مشاوره در زمینه تحلیل و رفع مشکلات سیستم های مالی آنلاین و بانکی .
ارائه ی مشاوره در زمینه برنامه نویسی پیشرفته ی سیستم های مالی و بانکی آنلاین.
توضیحات مالی
---
مدارک لازم برای ارائه خدمات
---