ترجمه و تولید محتوا

ترجمه و تولید محتوا مبتنی بر جمع سپاری
توضیح
شرکت آوید فراز پارس، تحت دو برند آقای مترجم و ناربو قادر به ارایه خدمات تولید محتوا به سازمان ها است. کسب و کارهایی که به خدمات تولید محتوای خرد نیاز دارند می توانند با هم دو برند همکاری کنند. سازمان هایی که به تولید محتوای کلان نیاز دارند، ناربو برای آن ها گزینه بهتری است. ناربو با اتکار بر فناوری جمع سپاری می تواند فرآیند تولید محتوا را بسیار سریع تر از حالت عادی و با هزینه بسیار کمتر انجام دهد.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات