fa-IR
ارزیابی اقتصادی ایده ها و استارت آپ ها تحت برنامه بین المللی کامفار COMFARIII
توضیح
ارایه چشم انداز اقتصادی برای طرح ها ، ایده ها و استارت آپ ها تحت برنامه کامفار
توضیحات مالی
توافقی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
شرح هزینه ها و درآمدهای براوردی
برنامه مالی برآوردی