مشاوره تهیه مدل زنجیره ارزش سازمان، ارائه راهبردهای لازم مدیریت ومدلسازی فرآیندها، تهیه شناسنامه فرآیند و شاخصهای کلیدی عملکرد

مشاوره مديريت فرآيندهاي سازمان

مشاوره تهیه مدل زنجیره ارزش سازمان، ارائه راهبردهای لازم مدیریت ومدلسازی فرآیندها، تهیه شناسنامه فرآیند و شاخصهای کلیدی عملکرد
توضیح
چارچوب مدیریت فرآیندهای سازمان (BPMCBOK:Business Process Management Common Body Of Knowledge)برگرفته از انجمن متخصصین مدیریت فرآیند آمریکا است. از طریق علم مدیریت فرآیندهای کسب وکار اقدامات لازم برای شناخت و مدلسازی فرآیندهای سازمان انجام میگیرد.همچنین حجم بالایی از اطلاعات فرآیندهای سازمان در یک چارچوب استاندارد تحت عنوان زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان طبقه‌بندی میگردد. در صورت انجام این اقدامات در سازمان، پایه‌های لازم برای بیش از 12 نوع پروژه‌های بهبود مدیریت در سازمان مهیا میگردد. به عنوان مثال میتوان به بازمهندسی فرآیندها، بهبود فرآیندها، 5s،‌Hoshin‌،‌کایزن، EFQM ، INQA ،‌شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد و ... اشاره نمود.
به منظور مدلسازی و شناخت فرآیندهای سازمان، شناخت و آگاهی نسبت به استانداردهای بین‌المللی مدلسازی فرآیند الزامی است. در این کارگاه آموزشی اقدامات لازم برای تشریح استاندارد های EPC(Event Driven Process Chain) و نیز BPMN2 انجام میشود.
در کارگاه آموزشی سعی میگردد که فرآیند عملیاتی نمونه از خود سازمان انتخاب گردد تا کاربران به راحت‌ترین وجه ممکن نسبت به مدلسازی فرآیندهای سازمان آشنا گردند.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
عدم نياز به مدرك