fa-IR
مدیریت کارا برای تدوین و اجرای استراتژی درگام اول نیاز به تحلیل وضع موجود دارد و درگام بعدی خلق ارکان .

اتاق مشاوره خدمات تدوین و اجرای استراتژیک

مدیریت کارا برای تدوین و اجرای استراتژی درگام اول نیاز به تحلیل وضع موجود دارد و درگام بعدی خلق ارکان .
توضیح
در هر قبل مرحله از ایجاد یک کسب‌وکار امکان دارد سؤال‌های فراوانی برای شما پیش بیاید که با پرسیدن آن‌ها احتمال خطا کردن و شکست خوردن را کاهش خواهید داد. در این اتاق، امکان گرفتن مشاوره از متخصصان حوزه‌ی کسب‌وکار با اجرای استراتژیک فراهم‌شده است. اگر نیاز به مشورت در حوزه‌های زیر را دارید، درخواست خود را با اطلاعات تکمیلی از ایده خد با ما در میان بگذارید .
حوزه‌های مشاوره کسب‌وکار:
- تدوین مدل کسب‌وکار استراتژیک/ برنامه کسب‌وکار استراتژیک
- اصلاح فرآیندهای کسب‌وکار با جاری سازی و تدوین استراتژی
- مشاوره در مورد مدیریت تیم با رویکرد استراتژیک / مدیریت محصول با متدهای استراتژی محور
- مشاوره در مورد بازاریابی/ فروش و بازار سازی استراتژیک
همان‌طور که می‌دانید، مشاوره برای استفاده از نظرات و دیدگاه افرادی است که در یک حوزه بیشتر تمرکز و تخصص دارند ولی لزوماً نظر مشاور بر مبنای شناخت مقطعی و ناقص وی، بهترین راهکار نخواهد بود و تصمیم‌گیری نهایی به عهده‌ی فرد یا تیم مشاوره گیرنده قرار می گیرد. و 1- تدوین و پیاده سازی استراتژی 2- طراحی نقشه راهبرد 3- شناسایی مدل های مناسب و متناسب استراتژی 4- معرفی استراتژی برای فروش ، برندینگ و بازارسازی 5- مطالعات امکان سنجی 6- برنامه ریزی برای بهینه سازی مطالعات کسب و کار 7- برگزاری جلسات آموزشی و الهام بخشی به کارکنان 8- مشاوره مدیران مستقل 9- توسعه در همه ابعاد کسب و کار و بازار 10- تحلیل با ماتریس های آینده محور و هوش تجاری
توضیحات مالی
بصورت توافقی (ساعتی -پروژه ای)
مدارک لازم برای ارائه خدمات
توضیح در مورد کسب‌وکار و توقع رشد کسب‌وکار
فایل بوم مدل کسب‌وکار (در صورت وجود) یا هر فایل روشن‌کننده‌ی فرآیند کسب‌وکار
آمارهای مرتبط