fa-IR
استارت‌‌آپ‌های فعال در زمینه اشتغال‌زایی در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و روستایی، می‌توانند به‌منظور بهره‌مندی از حمایت سازمان فناوری اطلاعات، ایده‌ها و طرح‌های خودشان را ثبت کنند.

حمایت از کسب‌وکارهای نوپای مرتبط با مناطق روستایی و کم‌تر توسعه یافته

استارت‌‌آپ‌های فعال در زمینه اشتغال‌زایی در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و روستایی، می‌توانند به‌منظور بهره‌مندی از حمایت سازمان فناوری اطلاعات، ایده‌ها و طرح‌های خودشان را ثبت کنند.
توضیح
سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، اشتغال‌ کارآفرینان و با هدف توسعه خدمات الکترونیکی برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها، از تمامی استارت‌آپ‌هایی که ایده یا توانمندی برای فعالیت‌های مرتبط با توسعه اجتماعی و فرهنگی در این مناطق دارند، دعوت به همکاری می‌کند.
بر این اساس، افراد می‌توانند ایده‌ها و طرح‌های خود را برای ارایه خدمات الکترونیکی ویژه جامعه روستایی و مناطق کم‌تر توسعه‌یافته ثبت کنند. طرح‌های ارسال شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت و از طرح‌های برتر دعوت می‌شود تا ضمن ارایه اطلاعات تکمیلی، طرح‌های خودشان را از نظر امکان‌سنجی و ملزومات پیاده‌سازی مورد بررسی قرار دهند. در پایان برگزیدگان می‌توانند از حمایت سازمان فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی طرح‌های خودشان در این مناطق بهره‌مند شوند.
پیش از ارسال درخواست لازم است پروفایل شخصی خودتان به همراه اطلاعات کاملی از ایده یا استارت‌آپ را در بخش زیست‌بوم مرکز کسب‌وکارهای نوپا به‌طور کامل تکمیل کرده باشید.
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
اطلاعات زیر را در قالب یک فایل فشرده، ضمیمه درخواست خود کنید:
• توضیح کلی در خصوص طرح ارسالی از نظر حوزه فعالیت، پیش‌بینی فرصت‌های اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم، مدت زمان مورد نیاز برای اجرای طرح، امکانات مورد نیاز و ...
• تحلیل دقیق بازار هدف و مطالعات امکان سنجی منطقه‌ای
• بوم مدل کسب‌وکار طرح مورد نظر
• مشخصات کامل فردی (نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، ایمیل، شماره موبایل و ثابت)
• مشخصات و مهارت‌های اعضای تیم فعلی یا مهارت‌های مورد نیاز برای پیاده سازی ایده