دادسان، سامانه درخواست خدمات حقوقی

خدمات حقوقی (قرارداد، مشاوره، وکالت)

دادسان، سامانه درخواست خدمات حقوقی
توضیح
افرادی که نیاز به وکیل برای تنظیم قرارداد، مشاوره و یا وکالت دارند، کافیست مشکل یا نیاز حقوقی خود را یا از طریق سایت www.DADSUN.ir یا از طریق همین صفحه ثبت نمایند تا نظرات حقوقی وکلا را رایگان دریافت کنند.
وکلایی که از طرف دادسان معرفی می شوند، در حوزه آن مشکل با تجربه و متخصص بوده و افراد می توانند وکلا را از لحاظ رزومه و دستمزد مقایسه کنند.
توضیحات مالی
نظرات حقوقی وکلا به همراه دستمزدشان برای شما رایگان ارسال می گردد.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
فقط کافیست مشکل حقوقی خود به همراه نام و شماره تماس خود را ذکر بفرمائید.