fa-IR
آموزش های ورود به کسب و کار (اکسلریتورگونه)
توضیح
با این مجموعه خدمات شما فراغ التحصیلِ جویایِ کار میتوانید به سرعت (ولی پر شتاب و تلاش)وارد عرصه ی بازار شوید و به ترنول مالی مناسبی برسید
توضیحات مالی
15 نفر اول ثبت نامی(تا پایان نوامبر سال جاری) بورسیه میشوند .


مدل بورسیه ی دانشپ/زوهان بدین صورت است که در ابتدای ورود به دوره هزینه ای دریافت نمیشود .
و پس از اتمام پروسه آموزش و آمادگی ورود به بازار و بعد از تعریف پروژه ، اجرا و انتفاع مالی اشخاص و یا تیم ها
هزینه ی دوره آموزشی به صورت درصدی از سود حاصلدر اقساط تعاملی، هر پروژه تا سقف 1.000.000 تومان دریافت می گردد /.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
گام نخست : ارسال رزومه کامل به arefgostar@yahoo.com
گام دوم :قبولی در آزمون ورودی(سطح سنجی آنلاین)
گام سوم : ارسال مدارک ذیل مورد :
مدرک تحصیلی لیسانس - مدارک شناسایی - عکس اداری 3 قطعه -