fa-IR
تولید ارزش برای خلق استارت آپ

کارگاه آموزشیValue Generation for Startup Creation

تولید ارزش برای خلق استارت آپ
توضیح
نوع دوره: کارگاه آموزشی
زمان: 4 ساعت
حداکثر تعداد حاضرین: 24 نفر

محتوای کارگاه:
معرفی 30 حوزه خلق ارزش
تمرین ایجاد خلق ارزش برای ایجاد استارت آپ
تمرین تفکر انتقادی
تمرین مشاهده گری
یادگیری تیمی

هزینه کارگاه: هر نفر 150 هزار تومان
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
تماس از طریق وب سایت