مشاوره به کسب و کارهای نوپا توسط مهندس حاجی قاسمی معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات یزد

مشاوره کسب و کار

مشاوره به کسب و کارهای نوپا توسط مهندس حاجی قاسمی معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات یزد
توضیح
حوزه‌های مشاوره:
- طراحی مدل کسب و کار
- اصلاح مدل کسب‌وکار/ برنامه کسب‌وکار
- اصلاح فرآیندهای کسب‌وکار
- تحقیقات بازار
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات