fa-IR
مشاوره برای کسب و کار نوپا توسط مهندس فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات یزد از سال 1387 تاکنون

مشاوره کسب و کار

مشاوره برای کسب و کار نوپا توسط مهندس فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات یزد از سال 1387 تاکنون
توضیح
شما می‌توانید پرسش‌ها و یا چالش‌هایی که در مسیر ایجاد کسب و کار خود با آن مواجه می‌شوید را با جناب آقای مهندس فرهنگ نیا در میان گذاشته و از مشاوره‌های ایشان در جهت رفع این چالش‌ها بهره‌مند شوید؛ مشاوره‌هایی که تماما مبتنی بر تجارب ایشان در مدیریت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و بر اساس تجارب به دست آمده از چالش‌هایی که شرکت‌های مرکز رشد پیش از این با آن مواجه شده‌اند، ارائه می‌گردد.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات