در فرامحتوا بسته‌های مختلف محتوای دیجیتال شامل محتوای متنی، خبر، گزارش و مصاحبه، محتوای گرافیکی، اینفوگرافیک، کاراکتر، کمیک استریپ، استاپ ‌موشن و موشن گرافیک و محتوای عکس برای وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اساس نیاز مخاطبان تولید و انتشار می‌یابد.

تولید محتوا

در فرامحتوا بسته‌های مختلف محتوای دیجیتال شامل محتوای متنی، خبر، گزارش و مصاحبه، محتوای گرافیکی، اینفوگرافیک، کاراکتر، کمیک استریپ، استاپ ‌موشن و موشن گرافیک و محتوای عکس برای وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اساس نیاز مخاطبان تولید و انتشار می‌یابد.
توضیح
محتوا یکی از مهمترین نوع محتواست چرا که برای موتورهای جستجو قابلیت پذیرش بیشتری دارد. از طرف دیگر گزارش‌های نوشتاری صدای رسای شما در فضای دیجیتال می‌باشد. شما می‌توانید از طریق گزارش‌های نوشتاری هویت برند خود را معرفی و با مخاطبان خود ارتباط بیشتری برقرار نمایید. همچنین در مسیر جستجوی واژه‌ای مخاطبان در گوگل ظاهر شوید. در این راستای کلیه فایل‌های متنی تهیه شده در فرامحتوا با در نظر داشتن هویت برند شما و نکات لازم برای بهینه‌سازی موتورهای جستجو تهیه خواهد شد. ا می‌توانید برنامه‌ریزی و تقویم موضوعی محتوا را انتخاب کنید تا ما برای شما این خدمت را انجام دهیم.
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات