fa-IR

مشاوره در خصوص ابزارهای تبلیغات و برندینگ، طراحی لوگو، تدوین هویت سازمانی، طراحی وب سایت

مشاوره به شرکتهای نقطه صفر در خصوص ابزارهای تبلیغات و برندینگ، طراحی و بازسازی لوگو، خلق و تدوین هویت سازمانی، طراحی ابزارهای تبلیغات مکتوب و محیطی، تحلیل و طراحی UI وب سایت و اجرا
توضیح
منظور از شرکتهای نقطه صفر
مجموعه هایی می باشند که از نظر تبلیغات و ابزارهای آن در ابتدای مسیر قرار دارند ممکن است قدمت شرکت زیاد باشد ولی نیاز به تبلیغات را حس نمی کردند.
این شرکتها معمولا دارای لوگو یا نمادهای تصویری غیر استاندارد می باشند.
و نوع دوم مجموعه های نوپا و تازه تاسیس می باشند.
توضیحات مالی
پس از جلسه مشاوره و نیز سنجی برآورد میگردد.
مدارک لازم برای ارائه خدمات