fa-IR
مشاوره اقتصادی جهت افزایش بهره وری
توضیح
شناسایی سودها و هزینه‌های پنهان و مشاوره در زمینه‌های
* افزایش سود خالص

* افزایش بهره‌وری

* استخدام منابع انسانی

* مدیریت عامل

* مدیریت بازرگانی، بازاریابی و فروش

* برندینگ
توضیحات مالی
رایگان
مدارک لازم برای ارائه خدمات
نمی خواهد