fa-IR
شناسایی خود بعنوان یک کارآفرین، تقویت و درونی سازی ویژگی های کارآفرینی

دوره آموزشی هفت خوان کارآفرینی

شناسایی خود بعنوان یک کارآفرین، تقویت و درونی سازی ویژگی های کارآفرینی
توضیح
مأموریت ما در دروه «هفت خوان کارآفرینی»:
-توانمندسازی رهبران کارآفرین
-توسعه فرهنگ کارآفرینی
-کاهش فقر
کارآفرینی فرآیندی است که فقط کارآفرینان از عهده انجام تمام مراحل آن بر خواهند آمد. شعار ما در دوره آموزشی «هفت خوان کارآفرینی» این است: "برای کارآفرینی باید کارآفرین بود". در این دوره آموزشی، شما پس از طی «هفت خوان» پر چالش که بصورت نظری در محیط کلاس و کاربردی در قالب تورهای یک روزه و چند روزه صورت می گیرد فرصت آشنایی با ویژگی های کارآفرینان حرفه ای را داشته و همزمان امکان، تقویت و درونی سازی آنها را خواهید داشت.
شما پس از طی مراحل 7 گانه فوق آمادگی لازم برای تبدیل ایده خود به یک کسب و کار را خواهید داشت و در مراحل بعدی که شامل: (1) راه اندازی، (2) بهبود مستمر و (3) توسعه کسب و کار می باشد، مهارت های لازم نظیر بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و ... را به شما آموزش خواهیم داد.
توضیحات مالی
-حضور در سمینار آشنایی با دوره هفت خوان کارآفرینی (رایگان)
-شهریه دوره متعاقباً در سمینار اعلام خواهد شد.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
-تعهد
-خلاقیت
-پویایی