ارائه خدمات و بسته های ویژه توسعه نرم افزار به واحدهای فناور جهت تسریع در اجرای پروژه های نرم افزاری

ارائه بسته های ویژه توسعه نرم افزار

ارائه خدمات و بسته های ویژه توسعه نرم افزار به واحدهای فناور جهت تسریع در اجرای پروژه های نرم افزاری
توضیح
پارک علم و فناوری کرمانشاه با حمایت از واحدهای فناور و همکاری مشترک با شرکت های دانش بنیان قادر به ارائه خدمات توسعه نرم افزار می باشد.
این خدمات هم از جهت ارائه بسته های نرم افزاری به واحدها و هم ارائه نرم افزار پروژه ساز جهت تولید پروژه بصورت خودکار می باشد.
توضیحات مالی
امکان همکاری مشترک در انجام پروژه - بین 15 تا 35 درصد هزینه کل پروژه
امکان واگذاری نرم افزار تولید لایه داده و لایه کاربردی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
عضویت در پارک علم و فناوری کرمانشاه یا مراکز رشد وابسته