توضیح
برنامه نویس هستید؟
سرمایه گذار؟
ایده پرداز؟
تازه می خواهید یک کسب و کار اینترنتی را شروع کنید؟
شما برای شروع یک کسب و کار خوب باید زبان انگلیسی را بلد باشید و ما می توانیم با آموزش مجازی در سایت سلام زبان در این زمینه به شما کمک کنیم.

www.salamzaban.com
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات