از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از پـرورش ایـده ها و رشد و توسعه برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن و تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و هم‌چنین زمینه‌سازی برای تعامل آسان و حرفه‌ای در جهت آفرینش ، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای نوپاست.

بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار بازار گرا

از جمله رسالت ها و اهداف مجموعه عبارتست از پـرورش ایـده ها و رشد و توسعه برنامه های ذهـنی مشتریان ، مکتوب و مستند سازی آن و تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارها و هم‌چنین زمینه‌سازی برای تعامل آسان و حرفه‌ای در جهت آفرینش ، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای نوپاست.
توضیح
به عبارتی توانمندسازی متخصصان و صاحبان ایده‌های کسب‌وکار از طریق بررسی های اقتصادی اجتماعی ایده ها و اختراعات در قالب طرح های تجاری و کسب و کار بازار گرا ، انجام مطالعات امکانسنجی و توجیهی ، مطالعات بازار و بررسی نمونه های مشابه داخلی یا خارجی
شتابدهنده‌ شهر آراز با دریافت درصد محدودی از سهام کسب‌وکارهای نوپا آن ها را در مسیر ارزش آفرینی سریعتر برای کسب موفقیت رهنمون میکند ، منابع متفاوتی از جمله انجام بررسی های مالی و اقتصادی و فنی و مطالعات توجیهی ، امکانسنجی و بازار با کمک شبکه‌ی افراد با استعداد و موفق، مشاوره توسط مربیان مجرب ، کمک به تامین مالی و ... شانس توسعه را در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار می‌دهد
کسب‌وکارهای نوپا تا مدتی برای ایجاد محصولات و خدماتی قابل رقابت در بازار رقابتی باید از حمایت و راهنمایی سازمان‌های متخصص، استفاده کنند.
مخاطبین ما عبارتند از : صاحبین ایده و مالکین سرمایه های مادی و معنوی ، دارندگان دارایی های فکری ، استارت آپ ها و کسب و کار های نوپا ، مخترعان ، سرمایه گذاران و ...
شـــهـرآراز با بهره گیری از تجارب ناشی از همکاری و فعالیت در حیطه های اقتصاد سرمایه گذاری توانسته است خدمات مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری خود را در بخش های شهرسازی ، گردشگری ، خدماتی و صنعتی در پهنه وسیعی از کشور ارائه نماید .
این شرکت با استفاده از نـرم افـزار تخصصی کـامـفـار COMFAR III و بررسی های میدانی و مستند در بازار هدف سعی میکند مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری مطمئنی به استارت آپ ها ارایه نماید .
توضیحات مالی
توافقی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
الگوی اولیه طرح و پروژه مد نظر