مطالعات امکان سنجی، طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی  تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری

کمک به تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری

مطالعات امکان سنجی، طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری
توضیح
مطالعات امکان سنجی، طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی
تدوین برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری
مطالعات بازار
امکان‌سنجی بکارگیری شیوه‌های تأمین مالی
تدوین و اجرای برنامه های فروش و پیش فروش
توضیحات مالی
توافقی
مدارک لازم برای ارائه خدمات
- توضیح در مورد کسب‌وکار و مرحله‌ی رشد کسب‌وکار
- فایل بوم مدل کسب‌وکار (در صورت وجود) یا هر فایل روشن‌کننده‌ی فرآیند کسب‌وکار