به اشتراک گذاری سفرهای شهری و خارج شهری

به اشتراک گذاری سفرهای با اتومبیل شخصی با اشتراک هزینه بنزین

به اشتراک گذاری سفرهای شهری و خارج شهری
توضیح
سفرهای شهری و خارج شهری کم هزینه، سفر با خودروی شخصی با اشتراک هرینه بنزین
در این سرویس، فرد یا افرادی که دارای اتومبیل شخصی هستند و قصد سفر به شهر دیگری را دارند و ظرفیت اتومبیل آنها تکمیل نیست، میتوانند با ایجاد یک آگهی سفر در وب سایت هایی که برای همین منظور ایجاد شده اند، برای صندلی خالی خود مسافر بیابند.

مسافران با جستجو در میان آگهی های سفر موجود، آگهی مورد نظر خود را یافته و با راننده آن بطور مستقیم تماس برقرار نموده و پس از هماهنگی به اتفاق، مسافرت مینمایند.

این سرویس سالهاست که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله در کلیه کشورهای اروپایی وجود داشته و بسیار مورد استقبال مردم بوده است.
مزایای این سرویس عبارت است از:
1. کاهش الودگی هوا از طریق کاهش خودروهای تک سرنشین و کم سرنیشن
2. کاهش هزینه های سفر
3. کاهش مصرف سوخت و هزینه های آن در بودجه عمومی کشور
4. سطح امنیت قابل قبول با توجه به مکانیزم های امنیتی پیش بینی شده توسط سامانه باهمسفر
5. و ...

Telegram @BaHamSafar

www.BaHamSafar.com
توضیحات مالی
استفاده از این سامانه برای کلیه رانندگان و مسافران رایگان می باشد
مدارک لازم برای ارائه خدمات