مشاوره و راهکار های نرم افزاری و امنیتی

ارایه راهکارهای نرم افزار ی و ایجاد بستر و زیرساختی امن برای خدمات ارایه شده
توضیح
شرکت پویا اندیشان آویتا با داشتم گروه نرم افزار در زمینه Android , IOS , PHP,.NET, JAVA و گروه امنیت لایه نرم افزار و شبکه توانایی ایجاد نرم افزار یا بستری امن را دارا بوده است.

ضمینه های فعالیت انجام شده تا کنون:

*کیف پول الکترونیکی
*PRI Firewall
* GPS & Navigtion
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات