مرکز شتابدهی همپیوند

مشاوره در زمینه روند تبدیل ایده به کسب‌وکاری موفق

مرکز شتابدهی همپیوند
توضیح
شتاب‌دهنده همپیوند شرکتی است که از ابتدای کار یک استارتاپ آن را تحت پوشش خود در می‌آورد و برای این کار از میان شرکت کنندگان، پس از مدتی کوتاه مورد ایده‌ای برگزیده و به عنوان استارتاپ انتخاب می‌کند. همپیوند با سرمایه‌گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه آموزش‌های لازم و خدماتی در مسیر ارزش آفرینی سریعتر و برای کسب موفقیت بهتر را خواهند داد. شتابدهنده ای که در این طرح مطرح است بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات فعال بوده و لذا شاخصهای اصلی مد نظر آن آمادگی الکترونیکی جامعه محسوب می شود......
توضیحات مالی
مدارک لازم برای ارائه خدمات