fa-IR
مدیر وبسایت naminik.com، برگزارکننده اولین کارگاه انتخاب نام برند در کشور، برگزارکننده اولین کارگاه برندسازی اینترنتی در کشور، مشاور شرکت ها و استارتاپ ها در زمینه برندسازی و انتخاب نام برند

مشاوره برندسازی و انتخاب نام برند برای استارتاپ ها

مدیر وبسایت naminik.com، برگزارکننده اولین کارگاه انتخاب نام برند در کشور، برگزارکننده اولین کارگاه برندسازی اینترنتی در کشور، مشاور شرکت ها و استارتاپ ها در زمینه برندسازی و انتخاب نام برند
توضیح
دانش و مهارت برندسازی مورد نیاز همه کسب و کارهاست، از زمانی که ایده ای در ذهن شکل می گیرد تا زمان معرفی به بازار، از زمان معرفی به بازار تا زمانی که به رهبری بازار می رسید و ...

برندسازی شامل سه مبحث کلی است:
1- جوهره برند؛ تمایز و کیفیت محصول/خدمت
2- ترویج برند؛ نحوه معرفی به بازار و مطرح کردن برند
3- یادآورهای برند؛ نام، لوگو، رنگ، کاراکتر و ...

چه تفاوتی وجود دارد بین فرایند برندسازی یک شرکت بزرگ، قدیمی و سرمایه دار و یک استارتاپ تازه کار با سرمایه محدود؟
چطور می توان با کمترین هزینه، به بیشترین بهره وری رسید؟
توضیحات مالی
مشاوره به صورت ساعتی بوده و برای استارتاپ های تازه کار قیمت کمتری دارد.
مدارک لازم برای ارائه خدمات
برای اخذ مشاوره، نیازی به ارائه مدرک نیست.